Monthly Archives: Září 2012

Izolace obvodových stěn

Poslední práce, kterou jsme chtěli stihnout do zimy, je izolace obvodových stěn a následné zajištění difuzní fólií a zalaťování. Jako izolaci jsme použili Airrock LD od Rockwoolu, konkrétně 1x Airrock LD 160 mm a 2x Airrock LD 80 mm (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD 0,036 při ceně 270 Kč na m2 při celkové tloušťce izolace 32 cm). Celkem je v obvodových stěnách 32 cm izolace a to díky tomu, že je konstrukce osazena předsunutým dřevěným roštem na OSB příložkách. Tím se také do značné míry eliminovaly tepelné mosty, neboť prostřední vrstva izolace je vkládána kolmo k ostatním a překrývá tak veškeré spáry.

Rád bych poděkoval všem, kteří mi s touto kousavou prací pomohli!

[GARD]