Monthly Archives: Duben 2012

Vrtaná studna

Celý proces zhotovení vrtané studny se dá rozdělit na tři části:

1) nalezení vody a zpracování projektu
2) zhotovení vrtu
3) vystrojení vrtu

Silně doporučuji zařídit bod 1 a 2 jednou firmou, zpravidla totiž firma, která provádí vrty, garantuje vodu pouze pokud byla nalezena jejich člověkem. Bod číslo 1 vás bude stát cca 5000 Kč. V projektu studny by měly být všechny náležitosti, které budete potřebovat při realizaci vrtu – tedy šířka vrtu, šířka výstroje, způsob obsypu atd. Podrobně to popisuje norma ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody. Velice dlouho jsme zkoumali, jaká tloušťka vrtu je vhodná pro klasický RD, celoročně obývaný čtyřmi osobami, závěr je takový, že na tloušťce vrtu prakticky nezáleží. Tedy pokud vrt splňuje platné normy – kolem výstroje musí být dostatek místa pro obsyp min 3 cm (je vhodné, aby pro správné obsypání firma využívala centrátory, zejména u úzkých vrtů). Rodinný dům tak vpohodě utáhne vrt 190/125, je-li správně proveden – tedy je-li použita kvalitní výstroj (např. trubky Rehau nebo Pipelife určené přímo pro vrtané studny, opatřené atestem na pitnou vodu, s tloušťkou stěny minimálně 5 mm), je li použita tovární perforace (žádné prořezávání trubek rozbrušovačkou, je nezbytné, aby vtokové otvory do zárubnice měly přesný rozměr štěrbiny – 1 mm, jinak by dovnitř buď natekl obsyp, nebo by do studny netekla voda) a obsyp kvalitním jemným štěrkem se zrnitostí 1,6 až 4 mm. Nicméně jako jistější varianta nám byl doporučen vrt 254/160, kde je více místa pro obsyp a vnitřní průměr zajišťuje lepší manipulaci s čerpadlem.

Co se týče finanční stránky – firmy zpravidla účtují peníze za odvrtaný metr, dále zde bývají položky jako doprava, ocelová chránička pro zabezpečení vrtu… vše doporučuji pečlivě propočítat – tam, kde firma účtuje nízkou cenu za vrtání zpravidla doplácíte na ostatních položkách. Velkou roli zde hraje velikost použitého čerpadla – zde se ukazuje hlavní nevýhoda úzkých výstrojí, do nichž je potřeba použít úzká třípalcová čerpadla, která při stejných parametrech jako čtyřpalcová stojí přibližně dvakrát tolik (zpravidla se jedná o rozdíl okolo 8000 Kč).

Pro poslední fázi – vystrojení studny – je důležitý přítok do studny. Ideál je minimálně 5l za minutu, v takovémto případě není potřeba velkých expanzních nádrží pro kompenzaci malé vydatnosti a s vystrojením se vejdete do 50000 Kč. Pokud je vydatnost menší, náklady rostou – třebas i přes 70000 Kč.

Tolik studniční teorie, nyní nezbývá, než vyčkat, jak se naše nově nabyté vědomosti osvědčí v praxi…

Ještě doplním, že my jsme se nakonec rozhodli pro studnu 254/160 která v konečném důsledku vyšla jen o pár tisícovek dráž než menší průměr 190/125. Nakolik to bylo správné rozhodnutí se ukáže až časem…