Monthly Archives: Červen 2012

Patálie se základovou deskou

Na zhotovení základové desky jsme si na doporučení známého vybrali firmu Stavby Intex pana Tomáše Vojcika (www.stavbyintex.cz). Na první schůzce působil velmi seriozně, donesl nám barevný prospekt s fotografiemi základových desek, které jejich firma dělala, popsal celý postup prací a dodal nám pečlivě vypracovaný položkový rozpočet. Hlavně nás zaujal nabídnutou cenou, která byla něco málo pod 300 000 kč. Podepsali jsme smlouvy a mohlo se začít.

Jakmile se umoudřilo počasí, firma se dala do práce, zaměření domu a výkopové práce proběhly bez problémů, pak ale přišel první zádrhel – půda byla údajně příliš kamenitá a pásy pro zalití betonem se sypaly, takže bylo nutné udělat je širší (máme na pozemku velmi kamenitou jílovou půdu). Přichází první navýšení ceny, nejen za výkop, ale i za beton… za zemní práce je to 32 573 Kč navíc. Následně přichází druhá fáze, vyskládání bednění, proarmování, zalití betonem. Pan Vojcik posílá zprávu, že v rozpočtu "zapomněl" na beton (+23956 Kč) do tvárnic a bednění "po reálném výpočtu" navyšuje o 12,55m2 (+12504 Kč). Ve faktuře se také objevuje položka "traktobagr pro vyskladnění ztraceného bednění", který na stavbě vůbec nebyl, vše vyskládalo auto s rukou. Firma evidentně začíná zkoušet, co si necháme líbit. Po domluvě a několika kompromisech uhradíme další etapu a jdeme do finále. Jakmile je deska zalita betonem, přijíždíme na stavbu vše překontrolovat.

1) Celá základová deska je o 42.5 cm širší a o stejnou míru delší oproti projektové dokumentaci. Následně to p. Vojcik lakonicky okomentuje slovy "tak budete mít větší barák, no…"

2) Základová deska je na jedné straně o 10 cm kratší než na druhé.

3) Na dvou místech se při zalívání desky rozjelo bednění a beton přetekl přes okraj – v nejširším místě to dělá 6 cm přes hranu desky.

4) Síla desky není stejná – to by nebyl až tak zásadní problém jako to, že nejtenčí část desky má jen 9 cm (PD uvadí minimální tloušťku 145 mm).

5) Výustky pro kanalizaci jsou nakřivo, což opět není tak zásadní problém jako to, že jejich poloha nesouhlasí s výkresem základové desky – kupříkladu odpad pro umyvadlo v koupelně je umístěn prakticky doprostřed příčky.

Nejsou to neřešitelné problémy, ale šťastní z toho rozhodně nejsme. Pan Vojcig ochotně slibuje nápravu, přelitý beton je odřezán, po přeměření nivelačním přístrojem je nerovnost desky cca 2,5 cm což sice není nic extra, ale stejně s tím už nelze nic udělat. Asi týden poté mi domů přichází faktura jakési polské firmy na beton C15 pro zalití základové desky. Projekt ale pro zalití desky uvádí beton C20 a ten je nám samozřejmě také fakturován. Reálný rozdíl ceny mezi C15 a C20 je 12362 Kč. Pan Vojcik mlží, tvrdí, že to není možné, ale kvalitu betonu není nijak schopen doložit ani po opakované výzvě. Přichází poslední fáze – nalepení protiradonové izolace. Pan Vojcik volá, že je vše hotovo a že posílá fakturu. Jedeme si pro jistotu kvalitu zkontrolovat a přichází další rozčarování – ipa nemá přelepené spoje, místy se odchlípává a je pod ní zateklá voda. Následuje telefonát, v němž p. Vojcik oznámí, že bylo horko, a proto že izolaci nedodělali. Slíbí nápravu do tří dnů, nicméně od té doby se již pro jistotu neozývá. Rozhodneme se proto neposílat peníze za poslední etapu práce a pouštíme se do stavby – je týden po nejzašším termínu předání stavby a nevypadá to, že by se mělo něco dalšího dít. Nechceme tedy pročekat celé prázdniny a hydroizolaci si opravujeme sami.

Provedení základů je celkové mizerné. Na nerovném povrchu se dřevostavba neuvěřitelně špatně srovnává, jen položení prahů zabere prakticky celý den. Při stavbě pak objevujeme další závadu – díriu velikosti jedné tvárnice,  zaházenou hlínou tak, aby nebyla vidět… Za dva týdny nám telefonuje stavbyvedoucí firmy, že máme zaplatit poslední fakturu. Pan Vojcik prý byl na dovolené, stavba ja ale přece hotová, takže nemáme dělat problémy a poslat peníze. Domluvíme si schůzku přímo na stavbě, pro jistotu sebou bereme známého, který nám firmu dohodil, jako "nestranného soudce". Probereme všechny závady a nakonec se rozhodneme doplatit část poslední faktury pod podmínkou, že všechny odstranitelné závady budou odstraněny (dolepí se hydroizolace, zabetonuje prasklá tvárnice a provede se zkouška betonu – na jedné straně má totiž základová deska větší zrnitost a máme obavy o pevnost betonu). Stavba jako taková byla předána s více než třítýdenním zpožděním oproti smlouvě, s kvalitou ani rychlostí dodání nikterak spokojeni nejsme. Kdybych se měl rozhodovat znovu, neváhám a do stavby základové desky se pustím svépomocí. Ale po bitvě ja každý generál… Nezbývá než doufat, že méně kvalitní beton v základové desce nebude dělat žádné problémy. Jakkoli spolupráce s firmou pana Vojcika vypadala zpočátku bezproblémově, záhy se začal objevovat jeden problém za druhým. Jedna chyba se stane každému, dvě jsou hloupá náhoda, ale tři a více už prozrazuje dost o kvalifikaci pracovníků a kvalitách firmy jako takové. Všem potenciálním zájemcům o stavební práce silně nedoporučuji obracet se na výše zmiňovanou firmu. Ušetří vám to spoustu nepříjemných chvilek. Při výběru stavební firmy bych příště mnohem pečlivěji prověřoval reference stavebníka a určitě bych se zajel podívat na pár staveb, které firma dělala.

[GARD]