Monthly Archives: Červenec 2012

Dřevostavba – hrubá stavba

Stavba konstrukce stěn – vnitřních a vnějších příček a její následné pobití OSB deskami (15 mm) nám zabralo cirka 5 víkendů. Jsem moc rád za každou pomocnou ruku, která se nám nabídla – nebýt našich kamarádů, nikdy bychom to tak rychle nestihli.

Rámová konstrukce

Příprava rámové konstrukce spočívala v důkladném rozkreslení stěn (díky taťkovi, který vše propočítal a namaloval!), propočtení množství dřeva, které bude potřeba objednat (opět díky taťkovi, který zařídil důkladný seznam řeziva) a v následném pořízení dřeva. My jsme kupovali sušené nehoblované fošny (základ konstrukce tvoří tránky 160×40 mm), dnes bych už dřevo sušit nenechával, domnívám se, že to bylo zbytečné (nesušené dřevo není zas tak křivé a na stavbě stejně desky několikrát zmokly…).

Velké poděkování pak patří všem kamarádům a známým, kteří mi přijeli pomoct!

Vybíráme okna

Konečně jsme vybrali a objednali okna. Od začátku jsme byli rozhodnuti pro okna plastová, jednak pro jejich nižší cenu oproti dřevěným a druhak pro jejich relativní bezúdržbovost. Na českém trhu je plastových oken nespočetné množství (nebo to tak alespoň zprvu vypadalo), takže jsme se ze všeho nejdříve potřebovali zorientovat v samotné problematice plastových oken.

Předně je třeba rozlišovat mezi okenním profilem a samotným oknem. Nám se osvědčilo nejprve vybrat požadovaný typ profilu a pak teprve výrobce, který z tohoto profilu okna vyrábí. Rozhodli jsme se pro profily firmy Rehau, jedná se o německou firmu s poměrně dobrými referencemi. V nabídce mají několik typů profilů, chtěli jsme profil širší (údajně je to jedno z kritérií kvality), rozhodli jsme se pro REHAU OPTIMO (86 mm široký profil, šestikomorový), ačkoli jsme trochu pošilhávali po Rehau Geneo, speciálním profilu, který v sobě nemá kovovou výztuhu a tím pádem má vynikající prostupy tepla.

Zpočátku jsme se hnali za co nejlepšími hodnotami součinitele prostupu tepla U. Výrobci zpravidla udávají mazaně nejnižší z dvojice hodnot Uf, Ug (Uf – součinitel prostupu tepla rámu (frame) a Ug – součinitel prostupu tepla skel (glass)), důležitý je však celkový prostup Uw, který se počítá pro celé okno. Nakonec jsem ale od porovnávání desetin
tohoto čísla přešel k získávání referencí oslovených firem – problém je totiž v tom, že ani sebelepší okno nebude dosahovat požadovaných hodnot, pokud nebude správně nainstalováno…

Při pročítání všelikých diskuzí jsme se rozhodli pro okna s trojskly – kvůli lepším prostupům tepla a kvůli menším potenciálním problémům s rosením skel. Znamená to sice omezené možnosti velikosti oken (okna s trojskly jsou těžká, takže je lze vyrábět jen do určité velikosti), ale v našem případě to neznamenalo nijak významné zásahy do původně
navržených velikostí.

Finální rozhodnutí pro firmu Dům oken Svoboda z Opavy padlo hlavně proto, že jako jedna z mála oslovených firem (konkrétně to byly asi dvě ze dvanácti) nás ihned upozornila na možné problematické body naší poptávky – jiné firmy bez ptaní nacenily, co jsme poptali, aniž by je zajímalo, zda okna budou do budoucna fungovat a nebude zde problém
např. se svěšováním rámů případně s praktickým užíváním.
Na druhou stranu, dodaná okna nesou označení firmy Sulko, výrobcem tedy není Svoboda Group jak jsme se původně domnívali, ale firma Sulko, což nám mohlo být sděleno předem – minimálně by to působilo seriózněji (na firmu Sulko lze najít na internetu množství negativních recenzí, zpravidla na její služby a pracovníky, možná proto se opavská firma touto spoluprací nechlubí)..

Velice důležité je při výběru firmy dbát i na způsob zapravení oken, pracovníci firmy Svoboda bohužel zapravili okna klasickou cestou, tedy na plastové konzoli se zapěněním. Práce byla provedena pečlivě a přesně, ale měli jsme se o zapravení zajímat více a zvolit postup, který by lépe korespondoval s difuzně otevřenou konstrukcí domu. Hlavně zateplení kolem plastové konzole, která okno nese, je tvrdým oříškem a hodně jsme s tím zápasili – kritickým místem je napojení okna na parapet, kde je rám zeslaben a není tady moc místa pro izolaci pod vnější parapet. Klasické řešení vypěněním prostoru pod parapetem polyuretanovou pěnou se nám moc nelíbilo z hlediska možné kondenzace vody, takže jsme vše nakonec izolovali deskami Steico Protect, stejně tak i ostění oken, které jsme navíc obalili paropropustnou fólií, která nám zbyla z opláštění domu, a napojili na difuzní pásky nalepené na venkovní rám okna.

Ve finále jsme tedy zapěněná okna zevnitř pojistili Airstop páskou, aby sem proniklo co možná nejméně vlhkosti a zvenku jsme rámy přelepili paropropustnou páskou, abychom předešli možnému zatečení vody zvenčí a naopak umožnili odvětrání případné vlhkosti, která se sem dostane zevnitř domu. Zvenčí jsme nakonec musel použít pásku pouze s jedním lepítkem, celoplošné paropropustné pásky se u nás prakticky nedají sehnat.

Sečteno podtrženo, alfou i omegou při výběru oken by měla být realizační firma, ruku v ruce s tím kvalita okenního profilu a zasklení. Je dobré připravit si kompletní poptávku a obeslat co nejvíce firem, při poptávce nezapomeňte na parapety, barvu a cenu montáže (některé firmy to do kalkulace zahrnou, jiné ne…). Dobře si promyslete způsob zapravení a dbejte na to, aby firma, kterou zvolíte, měla kvalifikované zkušené pracovníky.

[GARD]