Monthly Archives: Září 2013

ČOV – čistička odpadních vod

Jelikož v okolí našeho pozemku není obecní kanalizace, rozhodli jsme se pořídit domácí čistírnu odpadních vod, takzvanou „čovku“. Jako dodavatele jsme zvolili pana Sušovského, který je obchodním zástupcem firmy Envi Pur, přesvědčil nás svými zkušenostmi a znalostmi, podrobně s námi probral celý proces přípravy a instalace a doporučil nám typ Optima, jakožto výrobek osvědčený četnými instalacemi. Je zhotovená z hrubého plastu (na rozdíl od levných „garážových“ ČOVek, jejichž ekvivalent Envi Pur pod tlakem konkurence taky začal nabízet pod názvem Basic), takže vydrží ledasjaké zacházení, mráz nebo kamení.

Nejprve bylo zapotřebí vyhloubit jámu a přívod k čovce, následně pak položit do písku přívodní potrubí a připravit betonový základ pro čističku. Spád potrubí nemusí být velký, snažili jsme se dodržovat minimálně 1%, trubky se daly v písku pěkně usadit, nakonec jsme vše ještě zkontrolovali vodováhou. Betonování základu šlo taky dobře, udělali jsme z desek jednoduchý rám, dno výkopu zaházeli kamením, abychom dostali požadovanou výšku vůči konci potrubí a pak jsme nažhavili míchačku…

Samotná instalace ČOV byla neuvěřitelně rychlá, pan Sušovský ji sám doválel k výkopu a pomocí dvou desek jsme ji sesunuli na základ. Pak už jsme jen dovnitř načerpali vodu a v nejbližších dnech nás čeká oblíbená práce – ruční zasypání…

[GARD]